Misiones pedaggicas. II Repblica Española

 "Education's purpose is to replace an empty mind with an open one"

Malcolm Forbes

 

"Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers"

Josef Albers

 

"It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge"

Albert Einstein

 

"Give me a fish and I eat for a day.  Teach me to fish and I eat for a lifetime"

Chinese Proverb

 

"Who dares to teach must never cease to learn"

John Cotton Dana  

 

"Buenos profesores son quienes saben lo poco que saben. Malos maestros son los que creen que saben más de lo que no saben"

R. Verdi

 

 "Yo no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar"

Sócrates

 

      

 

       L'any 2005 ingressa per oposició en la borsa d'Ensenyament per a Cicles Formatius en l'especialitat de Procediments Sanitaris i Assistencials.

 

       El curs 2006-07 treballa com a professora funcionaria interina en l'especialitat de Procediments Sanitaris i Assistencials. Aquest curs imparteix els mòduls d'Atenció Sanitària i el d'Higiene Hospitalària per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció Sociosanitària a l' IES Eduardo Primo Marquès, població de Carlet, província de València.

 

       El curs 2008-09 continua sent professora-tutora de la mateixa especialitat, però aquesta vegada impartint els mòduls de Tècniques Bàsiques d'Infermeria i Tècniques d'Ajuda Odontològica i Estomatològica per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Auxiliar de cures d'infermeria a l' IES Jaume I, Ontinyent.

 

      El curs 2009-10 desenvolupa la tasca docent al Centre Integral de Formació Professional La Costera, Xàtiva.

 

 

       L'any 2008 ingressa per oposició en la borsa d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Intervenció Sociocomunitària pertanyent a la familia dels Serveis a la Comunitat.

 

       Compaginant la docència en Ensenyament Secundari,també col labora amb la Universitat de València i amb la Universitat Politècnica de València com a professora-tutora d'alumnes del Curs de Capacitació Pedagògica.

tallersanitaria3 tallersanitaria4 tallersanitaria1

      

       In 2005 she becomes a member of the public employment exchange for Secondary Education.

        During four courses (2006-2010) she works as a Professor of Professional Training at Secondary School for the specialty in Health and Clinical Proceedings, teaching matters as Social and Health Attention, Basic Technique for Nursing, Odontology  Technique and Hygiene.

        Since 2006 she also collaborates with University of Valencia and Polytechnic University of Valencia working as Tutoring Professor in Postgraduate Certificate in Education Degree .
Escola Antigabaganschooll