"It has been said and written scores of time, that every woman makes a good nurse. I believe, on the contrary, that the very elements of nursing are all but unknown"


"Nothing but observation and experience will teach us the ways to mantain or to bring back the sate of health. It is often thought that medicine is the curative process. It is no such thing;... nature alone cures... and what "true" nursing has to do is to put the patient in the best condition for nature to act upon him"


"Health is not only the fact to feel good onself, but the fact to be able to use all the energy we have right and properly"


Florence Nightingale (1820-1910
)

 


"Nursing is a scientific and humanistic profession of cross-cultural cares. Culturally based care is the broadest holistic means to know, explain, interpret and predict nursing care phenomena and to guide nursing decisions and actions
"


Madeleine Leininger

 

 

nurses

          L'any 1998 ingressa en la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, on cursarà  el primer curs de la Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. El curs següent, simultaniejant estudis amb algunes assignatures del segon curs, es matricula també en els estudis de Diplomatura en Infermeria a l'Escola Universitària de Infermeria de l'Hospital Clínic de València.
            Durant els tres anys d'estudis realitzarà  pràctiques de infermeria en diferents departaments com l'Àrea d'hospitalització en cirurgia general, UVI, Unitat de Psiquiatria, hospitalització de pediatria, sala de maternitat i paritoris a l'Hospital Universitari de la Ribera (Alzira-València). També a la Residència Geriàtrica del SERVASA de la població de Silla, com als centres d'Atenció Primària de la població d'Algemesí­ i al Centre de Salut Pública de la ciutat d'Alzira pertanyents al Departament 11 de Salut.

             Es converteix en Infermera per la Universitat de València en l'any 2002 amb un expedient de 8.28.

             Des d'aleshores, l'experiència com a infermera assistencial i investigadora ha estat àmplia i integral, característica que li confereix una visió holística de la professió infermera al nostre País.

HOSPITAL DE LA RIBERA

Auxiliar de Infermeria al Servei d'Hospitalització Cirurgia Cardiaca i Toràcica- 2001

Infermera al Servei d'Urgències-2002

Àrea Quirúrgica (Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, Unitat de Reanimació Postanestèsia i Preanestèsia)-2002

Servei d'Hospitalització de Pediatria-2003

Servei d'Hospitalització de Cirurgia General i Digestiva-2003

Servei d'Hospitalització de Traumatologia i Neurocirurgia-2004

Unitat de Vigilància Intensiva -2004

C.A.P CARCAIXENT  I C.A.P ALZIRA

Substitució de infermeria al Centre Atenció Primària (clínica, visites domiciliàries, consultes de infermeria d'adults, guàrdies...)-2003

C.A.P ALBERIC I CONSULTORI TOUS

Substitució de infermeria al Centre Atenció Primària i al consultori (clínica, visites domiciliàries, guàrdies, extraccions, consultes de infermeria d'adults, consulta de pediatria i programes d'educació per a la salut en edat escolar...)-2004

HOSPITAL DE LA RIBERA

Àrea Quirúrgica (UCSI, URPA, Preanestèsia)-2005-2006

Àrea quirúrgica: Infermeria anestesista i instrumentista-2006-2008

 

CONGRÉS INFERMERIA EN ANESTESIA,  REANIMACIÓ  I TERAPIA DEL DOLOR (ASEEDAR-td). Saragossa (2006).

Autora treball d'investigació: Implicació de infermeria en la detecció  de complicacions postoperatòries relacionades amb la posició quirúrgica en cirurgia major ambulatòria

CONGRÉS INFERMERIA EN ANESTESIA,  REANIMACIÓ  I TERAPIA DEL DOLOR (ASEEDAR-td). Úbeda (2008).

Autora treball d'investigació: Implicació de infermeria en l'aplicació i seguiment de bombes d'analgèsia en cirurgia hemorroïdal sense ingrés hospitalari

 

 

 

          In 1998 she starts to study Medicine and Surgery Degree at the Faculty of Medicine, University of Valencia. Next course, she decides to study Nursing simultaneously with her Medicine studies. Throughout the following years, she develops her training courses in different departments like: old people's home, General Surgery Ward, Psychiatry Unity, Intensive Cares Unity, Paediatrics Ward, Maternity Ward and Delivery Room at La Ribera University Hospital in Alzira, Valencia. Moreover, she studies and works at Health Public Centres in Algemesí  and Alzira cities.

 

          She gets the BA in Nursing at School of Nursing, University of Valencia in 2002.

 

          Since then, her experience as welfare and researching nurse is rather wide and comprehensive. This fact confers on her a holistic vision of nurse profession in our country.

 

LA RIBERA HOSPITAL

Cardiac Surgery and Thoracic ward-2001

Emergency Service-2002

Surgical Area (Reanimation Service, Pre-anaesthesia)-2003

Paediatric Service and Maternity Ward-2003

General and Digestive Ward-2003

Orthopaedist and Neurosurgery ward-2004

Unity of Intensive Cares-2004

 

OUTPATIENT CLINIC

Outpatient Clinic (Nursing Consultation, home care services, night duties, Health Promotion, Paediatric Outpatients...)-2003-2004

 

HOSPITAL DE LA RIBERA

Surgical Area (Major Outpatient Surgery Unity, Reanimation Service, Pre-anaesthesia)2005-2006

Surgical Area: anaesthetist and instrumentalist nurse at surgical rooms-2006-2008

 

NURSING CONGRESS: Anaesthesia, Reanimation and Pain Therapy (ASEEDAR-td). Zaragoza (2006).

Authoress of the Investigation Work: Nursing Implications in the detection of post-operation complications related with the surgical position in Major Outpatient Surgery

 

NURSING CONGRESS: Anaesthesia, Reanimation and Pain Therapy (ASEEDAR-td). Úbeda (2008).

Authoress of the Investigation Work: Nursing Implications in analgesia bombs for haemorrhoidal outpatient surgery.


Postercongreszaragoza